BACTERIORHODOPSIN

Η ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ είναι  μια μεμβρανική πρωτεΐνη που βρίσκεται στο  βακτήριο  Halobacteriumhalobium και παράγεται από την καλλιέργεια  μέσω ζύμωσης του  βακτηριδίου , το οποίο απαντάται σε περιοχές με μεγάλες συγκεντρώσεις άλατος [άνω του 12%] η σε κορεσμένα διαλύματα άλατος   και σε  ανάλογους κρυστάλλους.
Για να επιβιώσει σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, το βακτήριο έχει αναπτύξει, στην πορεία της εξέλιξής του, ένα μοναδικό σύστημα μετατροπής, με υψηλή αποτελεσματικότητα, της φωτεινής  ενέργειας [οποιασδήποτε πηγής Ηλίου ή τεχνητού φωτός]   σε χημική ενέργεια αποθήκευσης-τροφής.
Πυρήνας αυτού του συστήματος είναι η Βακτηριοροδοψίνη, μια φωτοευαίσθητη μεμβρανική πρωτεΐνη, που συγγενεύει στενά με την οπτική πορφύρα του ανθρώπινου οφθαλμού.

Η Βακτηριοροδοψίνη αποτελεί συστατικό της λεγόμενης πορφυρής μεμβράνης, μιας έντονα χρωματισμένης και σαφώς οριοθετημένης περιοχής του κυτταρικού τοιχώματος του βακτηρίου.
Είναι μια πρωτεΐνη που συντίθεται από 248 αμινοξέα, η οποία διαπερνά τη μεμβράνη υπό τη μορφή επτά α-ελικοειδών κυλίνδρων. Στο κέντρο αυτών των κυλίνδρων βρίσκεται – προσδεμένος στο αμινοξύ που ονομάζεται λυσίνη – ο Καρωτινοειδής Χιτώνας, ως χρωστική.
Τα μόρια της Βακτηριοροδοψίνης είναι ταξινομημένα ως τριμερή στη μεμβράνη και σχηματίζουν, εντός του διπλού στρώματος λιπιδίων, ένα δυσδιάστατο εξάγωνο πλέγμα.
Με την επίδραση του φωτός, εκλύεται ένας φωτοχημικός κύκλος, στον οποίο το μόριο της Βακτηριοροδοψίνης διέρχεται από διάφορες καταστάσεις σε συντομότατο χρονικό διάστημα. Τότε ο χιτώνας ισομερίζεται από την απεικόνιση all-trans-zur 13-cis και τότε μεταφέρεται ένα πρωτόνιο από το εσωτερικό της μεμβράνης στο εξωτερικό της.
Το παράγωγο που προκύπτει, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, μέσω μιας ATPάσης, χημικής ενέργειας υπό μορφή ATP,συνεπώς, η πορφυρή μεμβράνη  λειτουργεί για τον οργανισμό ως φωτοεκκινούμενη αντλία πρωτονίων για την απόκτηση ενέργειας.
Ωστόσο, το φωτοχημικό σύστημα της Βακτηριοροδοψίνης, παρουσιάζει και άλλες ακόμη ιδιότητες, οι οποίες την καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για βιομηχανικές εφαρμογές:
Όπως είπαμε, το Halo-bacterium halobium, μπορεί να παραχθεί με ζύμωση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία, σε εμπορική κλίμακα. Μετά την καταστροφή των κυττάρων με μείωση της περιεκτικότητας άλατος, η πορφυρή μεμβράνη λαμβάνεται, με κατάτμηση, σε κατάσταση υψηλής καθαρότητας.
Η φωτοχημική δραστηριότητα της Βακτηριοροδοψίνης, ως πηγής πρωτονίων συνεχίζει να λαμβάνεται ακόμη και μετά την απομόνωση της πορφυρής μεμβράνης από τα κυτταρικά θραύσματα και, υπό κατάλληλες συνθήκες δε – ακόμη και μετά την απολιπιδίωση – είναι σταθερή για περισσότερο από ένα έτος.
Η αντίσταση στην ακτινοβολία με ιόντα είναι αξιοσημείωτα υψηλή.
Συνέπεια του ευρέως φάσματος απορρόφησης της Βακτηριοροδοψίνης σε θεμελιώδη κατάσταση, ο φωτόκυκλος μπορεί πρακτικά να εκλυθεί μέσω ολόκληρου του φάσματος του ορατού φωτός. Τότε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνεται η σχετικά μακρόβια ενδιάμεση κατάσταση Μ, από την οποία το μόριο επιστρέφει αυτόματα, υπό την ακτινοβολία ιώδους φωτός, στη θεμελιώδη κατάσταση. Έτσι, η Βακτηριοροδοψίνη, δρα ως αντιστρεπτός οπτικός αποθηκευτής, ο οποίος μπορεί να αλλάζει δύο καταστάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω ακτινοβολίας με φως κατάλληλου μήκους κύματος.
Αφού, σε πολύ μικρό χώρο, ταξινομούνται πολυάριθμα μόρια Βακτηριοροδοψίνης με αμετάβλητο πάντα προσανατολισμό, μπορεί να επιτευχθεί, κατά την εφαρμογή της ως οπτικού αποθηκευτή, μια υψηλή αποθηκευτική ικανότητα, πάρα πολύ
μεγαλύτερη από την ικανότητα των υπαρχόντων συμβατικών υλικών [πυριτίου κ.λ.π.]
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ερευνητές κατάφεραν να κατασκευάσουν  χρησιμοποιώντας ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ
CDμε δυνατότητα αποθηκευτικής μνήμης ίσης με 1 Terabyte. 
Λόγω των μοναδικών  οπτικών ιδιοτήτων της, (μέγιστη απορροφητικότητα και αποθήκευσης φωτός, πληροφοριών, κ.α.), οι οποίες προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων εφαρμογής, η ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ ανήκει στα πλέον ενδιαφέροντα σημερινά προϊόντα, για αυτό  και βρίσκεται όλο και περισσότερο στο κέντρο των εργασιών για έρευνα και ανάπτυξη, πολλών και μεγάλων ερευνητικών και βιομηχανικών κέντρων.

Η σχέση της εταιρίας μας με την βακτηριοροδοψίνη

Οι συνεργάτες της εταρίας μας έχουν παράγει με αποκλειστική μέθοδο Άριστης ποιότητας ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ. Η μέθοδος αυτή είναι πατενταρισμένη στον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο.Β.Ι. με αριθμό 1004510.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Η μέθοδος μας  μπορεί να δώσει οποιαδήποτε ποσότητα ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΨΙΝΗΣ σε εκπληκτικά χαμηλές τιμές ,ώστε να καθίσταται εμπορικώς εκμεταλλεύσιμη ,δεδομένων των σημερινών  υψηλών τιμών της διεθνώς.
Με βάση το δικό μας κόστος παραγωγής , τα πειραματικά  προϊόντα με βάση την ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ   μπορούν να καταστούν ευρείας κατανάλωσης και συνεπώς  εμπορικώς εκμεταλλεύσιμα.[μνήμες, ολογραφικά φιλμ,cd, βιοσένσορες ,κ.λ.π.] 

Χρήσεις της Βακτηριοροδοψίνης:

1) Γενική ιατρική
2) Οφθαλμολογία
3) Βίο-υπολογιστές και βίο-συσκευές τηλεόρασης
4) Φωτοηλεκτρικά κύτταρα και φωτοχρωματικά  υλικά
5) Συσκευές αποθήκευσης
6) Παραγωγή μελάνης που αποτρέπει την παραχάραξη
7) Μικρό-ηλεκτρονική
8) Ενεργοποιητής ανάπτυξης βίο-αντικειμένων/μικροοργανισμών και ζώων
9) Ενεργοποιητής μικροοργανισμών που χρησιμοποιείται  στη βιοτεχνολογία
10)Κοσμετολογία
11)Αφαλάτωση ύδατος

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Επιδιώκουμε  την συνεργασία στους εξής τομείς
α] Ερευνητική για παραγωγή πρότυπων προϊόντων με βάση την ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ.
β] Εμπορική –Επενδυτική .
Στοχεύουμε σε μια συνεργασία με Επενδυτές,   για την αναβάθμιση των εργαστηριακών μας δυνατοτήτων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαστηρίου ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗΣ  με σκοπό την ανάπτυξη ενός  διεθνούς δικτύου πωλήσεων  με παράλληλη έρευνα παραγωγής τελικών  πρωτότυπων προϊόντων από ΒΑΚΤΗΡΙΟΡΟΔΟΨΙΝΗ [Υπάρχει πλήρης σχεδιασμός]
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ  ΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΜΑΣ .
 B1]Τεχνογνωσία παραγωγής  με  συμβόλαια παραγωγής οποιασδήποτε ποσότητας και χαμηλής τιμής στην περίπτωση εμπορικής εφαρμογής.
Β2]Το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό  διαχείρισης των εργαστηρίων και της παραγωγής.
B3]Τις αναγκαίες ποσότητες για τις περιπτώσεις των ερευνητικών συνεργασιών μας.

REFERENCES

PHOTOS OF BACTERIORHODOPSIN STRUCTURE AND APPLICATIONS

LINKS