ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Α’ΥΛΗ


Η πρόταση βασίζεται στα εξής προσφερόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Παγκόσμια αποκλειστική  Α ύλη πατενταρισμένη
  • Άριστη τεχνογνωσία παραγωγής  τελικών προϊόντων
  • Μεγάλη σειρά  έγκυρων επιστημονικών ερευνών για την αξία των προϊόντων.
  • Υπάρχουσα ενεργός ζήτηση στην αγορά, λόγω επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  • Διαρκώς αυξανομένη διεθνής ζήτηση για ανάλογα, μικρότερης αξίας και αποτελεσματικότητας προϊόντα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
50.000 - 300.000 € ανάλογα του τρόπου επιλογής της ανάπτυξης του project 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   50 εως 100% ετησίως

 

2.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ


Η πρόταση βασίζεται στα εξής προσφερόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Αποκλειστική τεχνογνωσία παραγωγής της   Α’ ύλης  πατενταρισμένη
  • Πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τον ανταγωνισμό
  • Διαρκώς αυξανόμενη διεθνής ζήτηση του προϊόντος
  • Εξαιρετικές προοπτικές για σοβαρή αύξηση της ζήτησης του προϊόντος διεθνώς


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
300.000 € επιδοτηση 50%
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   60εως 130% ετησίως

 

3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με παραγωγή Βιοδραστικών και Ενέργειας


Προσφέρονται τα ίδια εφόδια επένδυσης με τα παραπάνω και υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
500.000 - 1.000.000€ ανάλογα του τρόπου επιλογής της ανάπτυξης του project
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  60 έως 150% ετησίως

4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  


Προσφέρονται τα ίδια εφόδια επένδυσης με τα παραπάνω και υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
300.000-500.000 ευρώ
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   60 έως 150% ετησίως

 

5.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Προσφέρεται πάρκο ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ έτοιμο προς κατασκευή  ισχύος 5,4 Mw  

6.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Παραγόμενα από νέες τεχνολογίες.