ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

 
line decor
line decor


 
 
 

 

 

 

 


 
 

www.bio21.bas.bg www.faculty.washington.edu  
structure

photocycle of bacteriorhodopsin

 

 
  the heads our laboratory